Støtte til at gennemføre uddannelsen - HHS

NB!

HHS.DK bruger cookies for at udarbejde statistik over avendelse af sitet. Du kan altid slette cookies fra hhs.dk igen. Læs mere om cookies

Accepter cookies

Læsevejledning

Støtte til at gennemføre uddannelsen

Skolen har læsevejledere, som tilbyder hjælp, hvis elever har behov for ekstra støtte i forbindelse med at læse, stave eller skrive.

Læsevejlederen arbejder sammen med de enkelte klassers dansklærere og studievejledere, alt med henblik på at hjælpe eleverne bedst muligt.

Læsevejledningen har kontor ved Udviklingscenter Syd.

Støtte til at gennemføre uddannelsen

SPS – specialpædagogisk støtte – skal sikre, at du kan uddanne dig på lige fod med andre og få den hjælp og støtte, du har brug for under din uddannelse.

Ordblind

Hvis du er ordblind kan du gennem SPS få bevilliget en programpakke til installation på din egen computer.

Du får desuden undervisning i at bruge programmerne, digitale undervisningsmaterialer og ekstra tid til eksamen.

Desuden kan vi tilbyde dig ordblindeundervisning (OBU), hvor du sammen med andre ordblinde på din uddannelse, får speciel tilrettelagt undervisning på små hold. Undervisningen finder sted i skoletiden.

Forberedende Voksenundervisning (FVU) i dansk og matematik

Hvis du ikke er ordblind, men alligevel har behov for et ekstra tilbud i dansk eller matematik, kan vi tilbyde dig FVU i enten dansk eller matematik. På FVU kan du sammen med andre elever, som har udfordringer med at læse eller med matematikken, få ekstra hjælp til at gennemføre uddannelsen.

Har du behov for støtte, kan du kontakte vores læsevejledere:

  • Mette Johannson
  • Dorthe Sommer