Fastholdelse - HHS

NB!

HHS.DK bruger cookies for at udarbejde statistik over avendelse af sitet. Du kan altid slette cookies fra hhs.dk igen. Læs mere om cookies

Accepter cookies

Om Haderslev Handelsskole

Fastholdelse

Skolen har konstant fokus på fastholdelse af elever på både eud/eux og hhx

Vi tror på, at to vigtige faktorer for at fastholde eleverne er information og skolemiljø. Vi gør derfor meget for at tilbyde god og troværdig information før skolestart, så eleverne vælger den rigtige uddannelse, og når først eleverne er startet på skolen, søger vi blandt andet i samarbejde med skolens elevråd at pleje vores gode skolemiljø, så eleverne kan være glade for at gå her.

Før skolestart
Gennem forskellige aktiviteter gør vi meget for at gøre kommende elever opmærksomme på, hvad det vil sige at gennemføre en af skolens uddannelser. F.eks. gennemfører vi hvert år brobygningsforløb for elever i folkeskolens afgangsklasser, og skolens studievejledere deltager ofte i arrangementer på lokale folkeskoler, ligesom folkeskoleelever i området også ofte deltager i besøg på handelsskolen.

Ved skolestart
Elever, der har ønsket optagelse på hhx uden at være erklæret uddannelsesparate til en gymnasial uddannelse, bliver indkaldt til faglig optagelsesprøve og vejledningssamtale med en studievejleder, og på baggrund af testen rådgiver studievejlederen eleven med henblik på at få ham eller hende i gang med det bedst mulige uddannelsesforløb. Alle elever er til evalueringssamtale i oktober måned inden valg af studieretningsforløb.

Under uddannelsesforløbet
Skolen har forskellige initiativer, der understøtter fastholdelse af eleven i uddannelsen. Vi har både studiecafé, hvor der er lærere til stede til at hjælpe eleverne med især skriftligt arbejde, læsevejledning og mulighed for at få tilknyttet en mentor i en periode.

Vi følger op på fraværsregistreringer med det formål hurtigt at afdække eventuelle problemer. I mange tilfælde kan problemerne løses her og nu gennem en samtale med en studievejleder – i mere alvorlige tilfælde har skolen mulighed for at henvise eleven til samtale med en psykolog, en mentor eller en studenterpræst. I skoleåret 2018 – 2019  var den samlede fraværsprocent for elever på hhx-uddannelsen 10,6% – et fravær, der dækker over dels almindeligt fravær fra undervisningen, men også for eksempel længerevarende sygdom, der registreres som fravær, men hvor skolen har mulighed for at tilbyde ekstra støtte til eleven og således fastholde eleven i uddannelsesforløbet. Vi er bestemt ikke tilfredse med fraværsprocenten, og vi har derfor fra starten af dette skoleår ud over studievejlederne også ansat fraværsinspektorer, hvis opgave er at være ekstra opmærksomme på elevernes fravær. Skolens måltal for 2019-20 er at nedbringe fraværet til 8%.

Lærerne registrerer skriftligt fravær, og i skoleåret 2018-19 har det skriftlige fravær været på knap 4%. I forbindelse med skolens overgang til ny digital platform vil skriftligt fravær fremover blive registreret på en fælles platform, hvilket gør det muligt at opgøre tallet mere præcist.

Ved uddannelsesforløbets afslutning
Skolen vil gerne støtte og vejlede eleven i forbindelse med valg af videre uddannelse eller karriere, og der er derfor god kontakt til Studievalg gennem hele uddannelsesforløbet – således har vi regelmæssigt besøg af en studievejleder fra Studievalg med mulighed for individuel vejledning omkring valg af videregående studium. Desuden er alle tidligere elever velkomne til at kontakte skolen på et senere tidspunkt, hvis de har brug for vejledning.

Se skolens handlingsplan for EUD-området:

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald: