fbpx

NB!

HHS.DK bruger cookies for at udarbejde statistik over avendelse af sitet. Du kan altid slette cookies fra hhs.dk igen. Læs mere om cookies

Accepter cookies

Ny elev

Optagelse og individuel kompetencevurdering

Kommende elev
For at blive optaget på hhx skal du:

  • i 8. klasse have et gennemsnit på 5,0 i afsluttende standpunktskarakterer for at opfylde de faglige forudsætninger for at blive erklæret uddannelsesparat – uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) omfatter både faglige, personlige og sociale forudsætninger
  • i 9. klasse have et gennemsnit på 5,0 i de afsluttende standpunktskarakterer OG et gennemsnit på mellem 3,0 og 5,0 i prøvekarakterer ved folkeskolens afgangseksamen
  • hvis betingelserne om UPV og karakterkravene er opfyldt, har du et retskrav på optagelse, hvis du søger om optagelse i op til to år efter, du har afsluttet 9. klasse, og op til 1 år efter, du har afsluttet 10. klasse OG har haft tysk eller fransk fra 5.-9. klasse
  • søger du optagelse efter 10.klasse skal du have haft undervisning i dansk, engelsk og matematik og have aflagt prøve i disse fag
  • hvis du har en godkendt UPV fra 8. og 9. klasse og et gennemsnit på 5,0 i afsluttende standpunktskarakterer, men får et gennemsnit på mellem 2,0 og 3,0 ved folkeskolens afgangsprøver, kan du optages efter vejledende samtale, hvis skolen finder dit niveau acceptabelt

Hvis du IKKE opfylder kravene om uddannelsesparathedsvurderingen i 8. og 9. klasse og de tilhørende karakterkrav, kan du alligevel søge optagelse, hvis du får et gennemsnit på minimum 6,0 ved folkeskolens afgangsprøver.

Forældre
Som forælder spiller du en central rolle, når din søn eller datter skal vælge uddannelse. Det gælder både, når den unge har brug for sparring til at afklare uddannelsesønsker, og når han/hun skal søge optagelse på den ønskede ungdomsuddannelse.

Ikke mindst den unges ansøgning til en ungdomsuddannelse stiller krav til dig som forælder, idet du – hvis din søn/datter er erklæret uddannelsesparat – har ansvar for senest 1. marts at sende hans/hendes uddannelsesplan til det højest prioriterede uddannelsessted.

Er der noget du er i tvivl om, er du altid velkommen til at sende en mail til studievejleder Karina Hjølund khj@hhs.dk eller ringe til os.

Individuel kompetencevurdering
Ansøgere, der IKKE kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, kan optages efter en individuel kompetencevurdering. Her skal fremvises dokumentation for kompetencer i dansk, engelsk, matematik og 2. fremmedsprog, ligesom ansøgeren også skal besidde de personlige og sociale kompetencer, der kræves for at påbegynde en gymnasial uddannelse.