NB!

HHS.DK bruger cookies for at udarbejde statistik over avendelse af sitet. Du kan altid slette cookies fra hhs.dk igen. Læs mere om cookies

Accepter cookies

Valgfag (for elever startet før august 2017)

Du skal vælge 2-3 valgfag – hhx FØR august 2017

Niveau A

Afsætning

Afsætning giver dig ny viden om strategier, købsadfærd, markedsanalyser, afsætning og markedskommunikation. Du lærer om den globale verdens indvirkning på markedsstrukturen, om strategisk planlægning og efterspørgsel, og om de forhold, der er afgørende for virksomhedens vækst. I afsætning lærer du at indsamle og analysere relevante informationer og bruge teorien i praksis. Du får viden om virksomhedens nationale og internationale forcer, om kunder og konkurrenter, og du får færdigheder indenfor salg og markedsføring du kan bruge fra dag 1 efter tiden på DBG, uanset om du skal læse videre eller ud i en virksomhed. Faget giver dig simpelthen et professionelt beslutningsgrundlag.

International økonomi

IØ udvikler din evne til at beskrive, analysere og reflektere over helt aktuelle problemstillinger og deres konsekvenser for borgere, regioner, nationer og globalt. Du lærer at anvende de relevante økonomiske modeller i den enkelte situation. Vil du f.eks. arbejde i den finansielle branche, med ejendomshandel eller vil du læse samfundsvidenskabelige eller økonomiske fag, giver IØ dig et nødvendigt fundament.

Matematik

På A-niveau lærer du avancerede matematiske beregninger, som giver dig et godt grundlag for en videregående økonomisk uddannelse. I matematik A arbejder du blandt andet med kvadratisk programmering, differentialregning, differentialligninger, integralregning og sandsynlighedsteori.

Tysk

Tysk styrker din evne til at kommunikere med andre på tysk, og du får unik viden om samfundsmæssige, erhvervsmæssige og kulturelle forhold i tysksprogede lande. Vi lægger vægt på vores elever får et solidt greb om det tyske sprog og kan bruge det både skriftligt og mundtligt. Du får viden om tysk litteratur, aktuelle samfundsforhold i Tyskland og andre tysksprogede lande, og bliver klar til at tage udfordringen med det tyske sprog i stiv arm.

Virksomhedsøkonomi

Budget, regnskab, økonomi, bæredygtighed og nøgletal er alt sammen noget, du stifter bekendtskab med i faget virksomhedsøkonomi. Du lærer at analysere virksomhedens økonomiske situation og strategi . Du lærer at indsamle, bearbejde og vurdere informationer om virksomhedens grundlæggende økonomiske forhold, og ikke mindst at vurdere informationernes troværdighed og bruge disse i forhold til fx de økonomiske beslutninger og analyser af virksomheden samt planlægning og budgettering.

Niveau B

Informationsteknologi

I IT B arbejder vi med It-systemers betydning for og påvirkning af menneskelig aktivitet, IT-systemers arkitektur samt programmering og modellering og modeller som designredskab af nye IT-systemer.

Matematik

På B-niveau er der forøget fokus på, hvordan matematikken kan anvendes i andre fag og hvordan du kan bruge matematikken til løsning af praktiske problemer i dagligdagen – f.eks. når du skal vælge mellem forskellige lånetyper. Du arbejder bla. med lineær programmering, differentialregning og sandsynlighedsteori.

Niveau C

Finansiering handler om de finansielle markeder, dvs. aktie og obligationsmarkedet. Faget går i dybden med, hvordan de finansielle markeder fungerer. Vi spiller aktiespil, hvor vi arbejder med at købe og sælge aktier, og dermed forstå, hvordan professionelle investorer arbejder. Herudover fokuseres der på, hvordan virksomheder skaffer arbejdskapital til at kunne drive deres virksomhed. Tal, tabeller og beregninger i Excel er en naturlig del af faget finansiering.

Innovation

I innovation arbejder du kreativt med idéer til nye produkter, som skal videreudvikles til færdige produkter. Du får værktøjer til at starte egen virksomhed og til at arbejde både praktisk og teoretisk med innovation. Du lærer om forretningsmodeller som grundlag for virksomheden etablering og hvor vigtig en forretningsplan er.

Informationsteknologi

I IT C arbejder vi med It-systemers It-systemers arkitektur, programmering  og interaktionsdesign.

Kulturforståelse

Kulturforståelse tager sit udgangspunkt i, hvordan vi som menneske indgår i  relationer, nationalt og globalt, og hvordan kulturen er med til at skabe vores identitet. Du får en grundlæggende undervisning i kulturteoretiske ideer, ligesom du lærer at bruge dem til praktisk analyse af kulturelle udtryk. Vi arbejder med emner, der fortæller om, hvad der er med til at skabe kulturel identitet, og om betydningen af forskellige kulturers møde med hinanden. Faget tager sit udgangspunkt i, hvordan vi som menneske indgår i relationer, nationalt og globalt, og hvordan kulturen er med til at skabe vores identitet.

Markedskommunikation

Hvordan skal en virksomhed kommunikere effektivt med omverdenen? Hvilke platforme skal bruges? Det afhænger bl.a. af målgruppen, forbrugernes adfærd og hvad virksomheden vil opnå. Hvordan er de markedsmæssige muligheder og hvordan opbygger virksomheder identitet? Det er helt centralt i faget. Vi arbejder bl.a. med virksomhedens strategi og kommunikationsplaner samt reklamer og effektmålinger. I markedskommunikation kommer du helt tæt på hvad, hvordan og hvorfor virksomheder kommunikerer som de gør.

Organisation

I organisation C får du kendskab til, hvordan ledelsen og de ansatte kan tilpasse en organisation til udviklingen i det internationale samfund og omverdenen generelt. Undervisningen giver dig en grundlæggende viden om organisationsteori, og  beskæftiger sig også med konkret projektledelse, teamorganisering og motivations- og ledelsesteorier.

Psykologi

Hvad driver det enkelte menneske? Hvorfor føler, tænker, handler og oplever vi det, vi gør? Med psykologi C kommer du omkring i et univers, der er præget af sanser, tanker, følelser, udvikling og handling. Du lærer at kombinere den nyeste forskning inden for socialpsykologi, udviklingspsykologi og kognition med forståelse og respekt for det enkelte individs forskellighed.

Statistik

I statistik C bliver du indført i statistikkens kerneområder – bl.a. sandsynlighedsregning – og lærer at reflektere over i hvilken konkret sammenhæng statistik kan anvendes. Undervisningen er lagt an på, at du arbejder med it i løsningen af de forskellige statistiske problemstillinger.