NB!

HHS.DK bruger cookies for at udarbejde statistik over avendelse af sitet. Du kan altid slette cookies fra hhs.dk igen. Læs mere om cookies

Accepter cookies

Om Haderslev Handelsskole

Fastholdelse

Skolen har konstant fokus på fastholdelse af elever på både eud/eux og hhx

Vi tror på, at to vigtige faktorer for at fastholde eleverne er information og skolemiljø. Vi gør derfor meget for at tilbyde god og troværdig information før skolestart, så eleverne vælger den rigtige uddannelse, og når først eleverne er startet på skolen søger vi blandt andet i samarbejde med skolens elevråd at pleje vores gode skolemiljø, så eleverne kan være glade for at gå her.

Før skolestart
Gennem forskellige aktiviteter gør vi meget for at gøre kommende elever opmærksomme på, hvad det vil sige at gennemføre en af handelsskolens uddannelser. F.eks. gennemfører vi hvert år brobygningsforløb for elever i folkeskolens afgangsklasser, og skolens studievejledere deltager ofte i arrangementer på lokale folkeskoler, ligesom folkeskoleelever i området også ofte deltager i besøg på handelsskolen.

Ved skolestart
Elever, der har ønsket optagelse på hhx uden at være erklæret uddannelsesparate til en gymnasial uddannelse fra UU, bliver indkaldt til test og samtale med en af skolens studievejledere, og på baggrund af testen rådgiver studievejlederen eleven med henblik på at få ham eller hende i gang med det bedst mulige uddannelsesforløb. Alle elever er til indslusningssamtale med en studievejleder, og for hg-elever laves der i forbindelse med indslusningssamtalen uddannelsesplan i Elevplan i samarbejde med enten studievejleder eller kontaktlærer.

Under uddannelsesforløbet
Skolen har studiecafé og læsevejledning, hvor formålet er at støtte eleverne i forbindelse med skolegang og lektielæsning.

Desuden følger vi op på fraværsregistreringer med det formål hurtigt at afdække evt. problemer. I mange tilfælde kan problemerne løses her og nu gennem en samtale med en studievejleder – i mere alvorlige tilfælde har skolen mulighed for at henvise eleven til samtale med en psykolog.  Skolen har desuden regelmæssigt besøg af en studievejleder fra Studievalg med mulighed for individuel vejledning omkring valg af studie.

Ved uddannelsesforløbets afslutning
Vi gennemfører udslusningssamtaler med alle elever. Dels vil skolen gerne støtte og vejlede eleven i forbindelse med valg af videre uddannelse, dels vil vi gerne evaluere elevens uddannelsesforløb. Desuden får alle elever at vide, at de er velkomne til at kontakte skolen på et senere tidspunkt, hvis de har brug for vejledning, for eksempel i forbindelse med et ønske om praktikplads.

Se skolens handlingsplan for EUD-området:

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald:

byg1