NB!

HHS.DK bruger cookies for at udarbejde statistik over avendelse af sitet. Du kan altid slette cookies fra hhs.dk igen. Læs mere om cookies

Accepter cookies

Generelt om hhx

Studieinfo

Hhx-uddannelsen er reguleret af en række bekendtgørelser

På den enkelte skole omsættes bekendtgørelserne til mere forenklede regler, der fortæller eleverne noget om, hvilken adfærd der er ønskelig i dagligdagen og i forbindelse med eksamen.

I det følgende får du en række links til de foldere, vi på Haderslev Handelsskole bruger til at informere eleverne. Folderne bliver revideret løbende igennem skoleåret, og de relevante links fører til den sidst udarbejdede version.

Studiehåndbogen – giver mange gode hints om bl.a. gode studievaner (studieteknik), udarbejdelse af opgaver mv.

Skolens Studie- og ordensregler – er vores vejledning til, hvordan du skal opføre dig på skolen, så alle elever forhåbentlig vil opleve at have et godt skole- og undervisningsmiljø

Evalueringsstrategi og eksamensplan – fortæller bl.a. om eksamensformerne i hhx-uddannelsens forskellige former.

I Eksamensbestemmelserne kan du læse, hvordan eksamen foregår i de enkelte fag.

I folderen Eksamensreglement og anvendelse af IT kan du læse om de mange regler i forbindelse med afvikling af eksamen – overtrædelse af eksamensreglementet, brug af hjælpemidler, snyd, sygdom og meget mere

I de to foldere om skriftlighed kan du læse, hvordan arbejdet med det skriftlige arbejde udvikler sig i løbet af de tre år, du går på hhx-uddannelsen. Du kan læse om skriftlighed generelt(progressionsplanen) og om skriftlighed i de enkelte fag.

Ovennævnte foldere er gældende for hhx-uddannelsen som helhed. Nedenfor kan du læse lidt om aktiviteter og opgaver for de enkelte skoleår.

1.g
Studieområdet del 1 – beskriver den del af hhx-uddannelsen, som også kaldes for grundforløbet. Det er perioden fra studiestart i august, til du begynder på din endeligt valgte studieretning i januar (ca. midt i 1.år). Grundforløbet afsluttes med en synopsis-prøve ved afslutningen af det første år.

2.g
På hhx2.år skal du udarbejde en studieretningsopgave (SRO) og en opgave i dansk og/eller samtidshistorie

3.g
Studieområdet del 3 – også kaldet det internationale område (DIO) udarbejdes i løbet af efteråret på hhx3.år og kan bl.a. indeholde et udlandsophold med forlagt undervisning af 2 eller 4 ugers varighed

Studieretningsprojektet (SRP) – udarbejdes i løbet af foråret på hhx3.år