NB!

HHS.DK bruger cookies for at udarbejde statistik over avendelse af sitet. Du kan altid slette cookies fra hhs.dk igen. Læs mere om cookies

Accepter cookies

Ny elev

Højere Handelseksamen

Uddannelsens formål, længde og struktur
Formålet med hhx-uddannelsen er at give dig en almen og merkantil erhvervsgymnasial uddannelse, der både giver dig adgang til videregående uddannelse og erhvervsmæssig beskæftigelse. Hhx er en gymnasial uddannelse af 3 års varighed. For at kunne blive optaget på uddannelsen er det en betingelse, at du har gennemført folkeskolens 9. eller 10. klasse, har gennemført de afsluttende prøver og at folkeskolen støtter din uddannelsesplan. I andre tilfælde er optagelsen betinget af, at du gennemfører en test med tilfredsstillende resultat. Denne test gennemføres på handelsskolen.

Studie- og erhvervsvalg
Med en bestået hhx-uddannelse kan du gå i gang med videregående studier af forskellig varighed på f. eks. universitet eller handelshøjskole. Det er derfor vigtigt at styrke din studiekompetence, og det arbejdes der med både i 1., 2. og 3.g. Du deltager f.eks. i kurser i studie- og notatteknik, informationssøgning og kildekritik, og gennem forskellige arbejdsformer lærer du både at arbejde selvstændigt og at arbejde sammen med andre i mindre eller større grupper. Desuden får du i 3.g tilbud om at komme i 1 uges brobygning på en videregående uddannelsesinstitution, så du får mulighed for at danne dig et indtryk af, om uddannelsen er noget for dig.

Hvis du ikke ønsker at læse videre, men derimod gerne vil have praktikplads indenfor handel- og kontorområdet, er det også en mulighed. Så skal du deltage i et 5 ugers kursus – EUD student – og så er du klar til at springe ud i erhvervslivet.

Uddannelsens indhold og form
Uddannelsens overordnede indhold er fastlagt i Bekendtgørelse om de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen og Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen, som begge findes beskrevet på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Uddannelsen består af et grundforløb efterfulgt af et studieretningsforløb, i alt 3 år. Du kan finde mere information på de relevante sider.

Du skal have en lang række fag, både obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Da der er en række bestemmelser, der skal være opfyldt for at en højere handelseksamen er bestået, medfører det, at ikke alle får tilbudt de samme valgfag. Skolen sørger for, at de enkelte studieretninger og deres tilbud om valgfag er naturligvis sammensat således, at betingelserne er opfyldt.

Studieretningerne er sammensat således, at studieretningsfagene, de obligatoriske fag og valgfagene til sammen opfylder disse betingelser.

Eksamen
I løbet af de 3 år, en højere handelseksamen varer, skal du deltage i mindst 9 prøver – en af prøverne er et studieretningsprojekt. På 1. og 2. år afholdes desuden mundtlige og skriftlige årsprøver, ligesom du også kommer til at udarbejde andre former for skriftligt arbejde.

For at bestå højere handelseksamen skal du have et gennemsnit på 2,0 i både årskarakterer og eksamenskarakterer.

Merit for tidligere uddannelse eller opnåede kompetencer
Alle elever, der starter på hhx-uddannelsen efter at have gennemført en anden form for uddannelse, får tilbudt en samtale med en studievejleder med det formål at vurdere, hvilke fag der eventuelt kan gives merit for.